Dorośli robią porządki w FTX

– Mam ponad 40 lat doświadczenia jako prawnik i w prowadzeniu restrukturyzacji. Byłem dyrektorem ds. restrukturyzacji lub dyrektorem naczelnym w kilku z największych porażkach korporacyjnych w historii. Nadzorowałem sytuacje związane z zarzutami działalności przestępczej i nadużyciami (Enron) – wyliczał. – Czytaj dalej…

Projekt MF: Umorzone kwoty wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych będą zwolnione z podatku do końca 2024 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów nowelizującego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. „Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca Czytaj dalej…